שלום קינן

ניסיון מקצועי

"האידיוט "עפ"י דוסטויבסקי במאי אילן רונן תאטרון החאן הירושלמי
"קדימה בית"ר" מאת אילן רונן ושלום קינן במאי אילן רונן
"אוכלים" מאת יעקב שבתאי במאי אילן רונן תאטרון החאן הירושלמי

הכשרה מקצועית

בית צבי

תפקיד:
שחקן
טלפון:
אי מייל: