שאלה: מי זכאי להגיש למיזם?
תשובה: זכאים להגיש הגשה אחת בכל מועד בכל אחד ממסלולי המיזם:
תסריטאי, במאי או מפיק חבר איגוד התסריטאים/הבמאים/המפיקיםו/או חברי איגוד מקצועות האנימציה בעל  רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה והתקשורת, שכתב, ביים או הפיק לכל  הפחות, תסריט עלילתי/תיעודי/אחר באורך של 50 דקות לפחות, שהוקרנו ע"י גורם מקצועי. ו- יוצרים אשר צברו ניסיון בהפקת דרמה באורך של 30 דקות ומעלה, ו/או שני סרטים קצרים אשר זכו להד מקומי ו/או בינלאומי. המיזם לא יקבל הגשות ממי שאין לו ניסיון כמתואר לעיל. במקרה זה של מגיש ללא ניסיון, ההגשה תתקבל רק אם יצורף לכתיבה ולהגשה יוצר בעל ניסיון .

שאלה: מהי "חבילת הפקה" לסרט קולנוע ומי זכאי להגישה?
תשובה: "חבילת הפקה" היא הצעה במסלול הפקת סרט קולנוע שמוגשת ע"י מפיק ו/או בית הפקה ונמצאת בשלב מגובש לקראת הפקה וכוללת במאי, צוות מרכזי, תקציב ויש בידה את כל המסמכים המפורטים בנהלי ההגשה ושהתסריט שלה עומד באחד מהתנאים הבאים לכל הפחות: 
   א. התסריט פותח במסגרת מסלול הפיתוח של המיזם וקיבל את אישור המיזם להגשה למסלול הפקה.
   ב. התסריט הוגש למסלול "תסריט לסרט קולנוע" במיזם וקיבל אישור להגשה למסלול הפקה.
   ג.  התסריט קבל מענק מאחת מקרנות הקולנוע הארציות (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).
   ד. לתסריט קיים מקור מימון ודאי של יותר מ-40% מתקציב ההפקה (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).

שאלה: מהי הגדרת המיזם ל"חבילת הפקה" לסדרת טלוויזיה?
תשובה: "חבילת הפקה" לסדרת טלוויזיה הינה הצעה במסלול הפקת סדרת טלוויזיה שמוגשת ע"י מפיק ו/או בית הפקה וישנו הסכם הפקה חתום עם גוף משדר ישראלי ונמצאת בשלב מגובש ומתקדם לקראת הפקה וישנו תסריט מלא של כל פרקי הסדרה וכוללת במאי, צוות מרכזי, תקציב ולוח זמנים להפקת הסדרה ויש בידה את כל המסמכים המפורטים בנהלי ההגשה.

שאלה: מהו המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים ומה מבדיל אותו מקרנות אחרות הפועלות בארץ?
תשובה: המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים, הוא קרן הקולנוע העירונית הראשונה בישראל. יש היום באירופה כ- 35 קרנות אזוריות. מטרת הקרנות העירוניות ו/או האזוריות היא לקדם את דימוי העיר/אזור, להרחיב את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה המקומית ולקדם את התיירות, התעשייה והמסחר בעיר. מטרת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים היא להעלות את ירושלים על המסך תוך העצמת הדימוי האנושי שלה ופיתוח התעשייה בירושלים.

שאלה: איך מוגדרת ירושלים גיאוגרפית? האם אזור הפריפריה שלה כלול לצורך העניין?
  תשובה: אנו מחויבים לאזור השיפוט המוניציפלי של ירושלים כפי שהוגדר ע"י המחוקק וכמפורט במפה המצורפת כאן.

שאלה: כאשר המגיש לוקח על עצמו התחייבות של התרחשות של לפחות 50% מהסרט בירושלים – האם מדובר במחצית תסריט או זמן הצילומים בפועל ומהן הדרישות להפניית תקציב לעיר?
תשובה: תנאי סף להגשת הצעות לפיתוח ולהפקה של פרויקטים הינו כפי שמפורט בטבלה שלהלן: 

מסלול הפקה

מקסימום השקעת המיזם
במסלול בש"ח

חלק הסיפור המתקיים בי-ם לכל הפחות

חלק ימי הצילום/העבודה המתקיימים בי-ם מתוך כלל ימי הצילום בארץ לכל הפחות

תכנון ראשוני של המפיק להוצאות בירושלים מהתקציב בארץ בש"ח

פיתוח תסריט לסרט קולנוע 40,000 50%    
תסריט קולנוע ללא חבילה ללא תמיכה כספית מטרת המסלו היא מיון ראשוני לאישור הגשה למסלול "חבילות הפקה" להשקעה 50%    

סרט קולנוע

1,000,000

50%

50%

כ- 25% ולא פחות מ- 650,000 ₪

סרט קולנוע קטן תקציב

500,000

80%

80%

כ-50% ולא פחות מ- 325,000 ₪

פיתוח סדרת טלוויזיה 40,000 50%    

הפקת סדרת טלוויזיה

500,000

50%

15%

כ-15% ולא פחות מ- 375,000 ₪

ביצוע עבודות גמר הפקה בירושלים (post production) מיועד להפקות שלא זכו בהשקעת המיזם במסלול אחר החזר של 35% על הוצאות בירושלים ולא יותר מ 250,000 אין מחויבות   לא פחות מ 50,000
תמיכה בסרטי גמר של סטודנטים הלומדים במוסד בירושלים 15,000 50% 50%  
מסלול ישיר לגופי שידור 500,000 50% 15% 15% ולא פחות מ 375,000

הפקה בינלאומית

1,600,000

20%

50%

כ-25% ולא פחות מ 1,000,000 ₪

הפקה בינלאומית עתירת תקציב החזר של 60% על הוצאות בירושלים ולא יותר מ 10,000,000 מרכזי 50% 25% ולא פחות מ 2,000,000
פיתוח תוכן לניו מדיה 40,000 50%    
אנימציה 1,000,000 אין מחויבות 70% מימי העבודה על הפרויקט בארץ 70% ולא פחות מ 800,000
אנימציה בינלאומית החזר של 35% על הוצאות בירושלים ולא יותר מ 4,000,000 אין מחויבות 80% 80% ולא פחות מ 4,000,000
השלמת הפקה טלוויזיה וקולנוע ע"פ נהלי הפקת סרט קולנוע/סדרת טלוויזיה 50%/15% 50%/15% ע"פ נהלי הפקת סרט קולנוע/סדרת טלוויזיה

 גובה תמיכת המיזם בהפקה מורכב גם מהנתונים הנ"ל על פי המפורט בנהלי המסלולים.

שאלה: האם אפשר להגיש למיזם הצעה להפקה ישראלית העומדת בדרישה של צילום של 50% בירושלים אך העלילה למעשה, מתרחשת במקום אחר בארץ/בעולם?
תשובה: המיזם לא רואה בירושלים אולפן צילומים תעשייתי. המיזם לדוגמה, לא יאשר סרטים שבהם ירושלים מהווה תפאורה לסרט על יפו. ולא בסרטים שיצולמו ביפו שתהווה תפאורה לירושלים. מטרת המיזם היא להנכיח את העיר על אנשיה, הארכיטקטורה שלה, האור שלה – ירושלים היא מקום התרחשות הסרט, הלב הפועם.

שאלה: האם המיזם יתן עדיפות לסרט שמתרחש במלואו בירושלים?
תשובה: לא בהכרח, המיזם יחליט ע"פ איכות "חבילת ההפקה" אך עם זאת היקף ההשקעה בהפקות המתרחשות ברובן בירושלים יגדל כמפורט במסלולים.

שאלה: האם המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים יתן עדיפות ליוצרים ירושלמים?
תשובה: המיזם יפעל תחת תנאים שוויוניים. המיזם הוקם למען שינוי הדימוי של ירושלים ולכן ירושלים האנושית היא הקריטריון המרכזי הקובע ולא מקום מושבו של היוצר. אך עם זאת היקף ההשקעה בהפקות שהיוצרים ואנשי הצוות תושבי ירושלים יגדל כמפורט במסלולים.

שאלה: האם עיסוק בנושאים פחות "חיוביים" כגון הגירה שלילית מירושלים, יהיה רלוונטי להגשה?
תשובה: בוודאי. כל עוד יש אמת דרמטית בסיפור  – ההצעה תהיה רלוונטית.

שאלה: מהי מדיניות המיזם מול כספי חוק הקולנוע? האם המיזם יפעל כקרן משלימה לקרנות האחרות?
תשובה: כספי המיזם אינם חלק מכספי חוק הקולנוע. אלו הם כספים חדשים לקולנוע הישראלי שהושגו ממשרד האוצר על ידי הרשות לפיתוח ירושלים.
המיזם ישקיע בסרטים באופנים הבאים:
1. השקעת המיזם יכולה להיות בנוסף , לפני או אחרי, השקעת קרנות ישראליות ארציות.
2. המיזם משתף פעולה לפי הסכמי קו-פרודוקציות עם קרנות אזוריות נוספות מהעולם.
3. המיזם יכול להשקיע גם בהפקה בינלאומית שאינה עונה על הגדרת "קו פרודקציה".

שאלה: האם רצוי להגיש תסריט ביחד עם חברת הפקה?
תשובה: הגשה במסלול פיתוח סרט קולנוע בלבד –  לא מחייבת הגשה עם מפיק. הגשה בכל שאר המסלולים, לרבות במסלול "תסריטים ללא חבילה"  – מחייבת מפיק ובמאי.

שאלה: האם המיזם תומך בסרטי תעודה באורך מלא?
תשובה: בשלב זה, המיזם מתמקד בסרטי עלילה ובסדרות טלוויזיה עלילתיות ולא בסרטי תעודה וסרטים קצרים. עם זאת, במקרים מיוחדים בהם קיימת אפשרות לשילוב ז'אנרים ויצירה של סרט הכלאתי, בין – ז'אנרי, ישקול המיזם את ההצעה לגופה. חובת ההוכחה לפרוץ את המסגרת התיעודית חלה על המגיש.

שאלה: האם המיזם יתמוך בסרט אנימציה באורך מלא?
תשובה: כן. ובמסלול זה אין חובה ל"זמן מסך ירושלים" אך מרבית ימי היצירה חייבים להתבצע בעיר.

שאלה: האם ניתן להגיש יותר מהצעה אחת?
תשובה: ישנה הגבלה. בכל מועד, כל מגיש, רשאי להגיש הצעה אחת בכל מסלול. כולל מפיקים ובתי הפקה והכוונה היא שלא יתקבלו הגשות נוספות מבית הפקה או מפיק שמגיש אחר חתום על ההגשה.

שאלה: הצעתי נפסלה במועד הגשה אחד, האם אוכל להגיש אותה שוב?
תשובה: אפשר להגיש הצעה לכל היותר פעמיים, על פי המפורט בנהלי המיזם.  

שאלה: תנאי החזר השקעת המיזם – האם המיזם יקבל את כספו כמשקיע פרטי (hard money) בתנאים עדיפים או ככסף ציבורי (soft money)?
תשובה: המיזם יפעל כמו הקרנות הציבוריות הארציות הפועלות בתחום הקולנוע ויקבל את ההשקעה, במידה והסרט יצליח, תוך מתן עדיפות מסוים למשקיעים הפרטיים.

שאלה: בכמה סרטים יתמוך המיזם בשנה?
תשובה: משנת 2008 עד סוף 2015 המיזם השקיע בהפקת 44 סרטי קולנוע, 15 סדרות טלוויזיה, 8 הפקות בינלאומית ובפיתוח של 84 סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה. ממוצע שנתי של 6-7 סרטי קולנוע, 4 סדרות טלוויזיה והפקה בינלאומית אחת – יחס זה ישאר גם בשנים הבאות.

שאלה: האם ניתן להגיש הצעות ותסריטים בשפה זרה?
תשובה: כל מסמכי ההגשה ייכתבו בעברית, על פי נהלי ההגשה של כל מסלול. תסריט שבמקור כולו או חלק ממנו כתוב בשפה אחרת (מעברית או מאנגלית), יתורגם ויוגש למיזם בעברית או באנגלית בלבד.