ב- 22 ביוני 2008 הוכרזה בירושלים הקמתו ותחילת פעילותו של המיזם שהוקם ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים וקרן ירושלים ובהובלת מר אסף ויטמן מנכ"ל הרל"י, הגב' רות חשין נשיאת קרן ירושלים ומר רנן שור במאי ומנהל בית הספר לקולנוע ע"ש סם שפיגל. המיזם לקולנוע ולטלוויזיה פועל ברשות לפיתוח ירושלים כקרן קולנוע עירונית ראשונה בישראל.
מטרות העל של המיזם הן טיפול עכשווי בדימוי של ירושלים באמצעות סרטי קולנוע ובסדרות טלוויזיה שעלילתן מתרחשת בירושלים ופיתוח התעשייה בעיר.

למה ירושלים?
אנו חיים בעולם של דימויים. בעולם זה, נתפסת ירושלים בעיני הציבור הישראלי כמו גם הבינלאומי, באור יקרות: כמושג סימבולי בהקשרים דתיים, מיתיים ופוליטיים, וכזירה נצחית של מריבה והתגוששות. תפיסה רווחת זו משכיחה לעיתים, כי ירושלים המודרנית היא עיר לכל דבר, בה רוחשים חיים יומיומיים, ובמרכזה אנשים וסיפורים מרתקים, מסעירים ובעלי רלבנטיות. ירושלים היא עיר בה חיים למעלה מ 750 אלף תושבים בבתים משותפים, בשיכונים, בוילות, בבתי אבות ובחדרים שכורים. גברים, נשים וילדים הנוסעים באוטובוסים, במכוניות פרטיות, הרוכבים על קטנועים ואופנים, שכירים ובעלי הון, סטודנטים, סוחרים ופועלים, בריאים וחולים, מצליחים וכושלים, שחייהם, אהבותיהם, מאבקיהם להצליח ולהתגבר על מכשולים ושאיפתם לאושר מתנהלים בקריית יובל, בגאולה, בבית הכרם, בתלפיות,בבית צפפא, ברוממה,בית חנינה, בקטמונים. פעימות החיים האלה מחפשות זמן ומקום על המסך.
כדי לחולל שינוי מהותי בדימויה הציבורי המצומצם והסטריאוטיפי של ירושלים, המיזם מחפש את היוצרים שיביאו את הסיפורים הייחודיים על ירושלים הלא-מוארת ,שיהפכו את הבירה ה"ממלכתית" לעיר שאנשים בכל גיל אוהבים בה, כואבים בה ומחפשים בה משמעות, למרכז המשדר חיים ודופק.
המיזם מעודד יוצרים ותיקים לרענן את המסך בסיפורים שטרם סופרו ומקדם יוצרים צעירים – במאים, מפיקים, תסריטאים, צלמים ועורכים ונותן להם מסך ראשון.

מקורות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים
בשנים 2008-2018 המיזם הביא מקורות מימון חדשים לקולנוע הישראלי (בנוסף לתקציב "חוק הקולנוע") שהועמדו ע"י הממשלה באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים. המיזם מפרסם באתר האינטרנט שלו באופן מעודכן את ההשקעות ואת התקדמות ההפקות.

כקרן קולנוע עירונית המיזם פועל עם עיריית ירושלים לפשט את תהליכי ההפקה בירושלים למפיקים זרים ומקומיים, כבערים רבות ברחבי העולם. לראשונה בארץ הוקמה בעירייה מנהלת תיאום הפקות הנותנת שירות ללא עלות לכלל ההפקות בעיר.

השקעת המיזם בפרויקטים
המיזם קבע סטנדרטים חדשים לתהליך ההערכה וזמן מתן התשובות ליוצרים. והם מפורסמים באמנת המיזם המפורסמת באתר המיזם. המיזם בוחר להשקיע בפרויקטים על פי אמות מידה מקצועיות אמנותיות תוך התייחסות להכרחיות קיומו של הסיפור בירושלים, מקוריות התסריט, איכות הכתיבה, רמת הבמאי, רמת המפיק, היתכנות ההפקה ועוד.
לצד מנהל המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים עוסקים בקריאת ההצעות יועצים אמנותיים (לקטורים) מתחלפים מקרב אנשי היצירה הקולנועית והאקדמיה.
מנהל המיזם מציג את הפרויקטים הנבחרים לועדה המייעצת ורק לאחר אישור הוועדה יתפרסמו השקעות המיזם.

להנהלת המיזם הזכות לשנות את היקפי ההשקעות במסלולי ההשקעה השונים, בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ומידת מורכבותן ולכלל התקציב שעומד לרשות המיזם.

ההשקעה בהפקות סרטים מותנית בחתימת הסכם המסדיר את זכויות המיזם בהפקה, לרבות הזכות להחזר ההשקעה ולהשתתפות ברווחים לפי המדיניות והנהלים שייקבעו ע"י הנהלת המיזם מעת לעת.

הנהלת המיזם
מנהל המיזם – אייל בנבנישתי
מנהלת פרויקטים במיזם – גליה אלטרץ

חברי הוועדה המייעצת של המיזם

מר אייל חיימובסקי –מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים ולטלוויזיה בירושלים
גברת מיכל נחמיאס-אדר – יועצת מנכ"ל וממונה על המיזם לקולנוע ולטלוויזיה מטעם הרשות לפיתוח ירושלים
גברת דנה בלנקשטיין – מנהל בית ספר לקולנוע "סם שפיגל"
גברת נטע אריאל – מנהלת בית ספר לקולנוע "מעלה"
גברת תמי ברנשטיין – ראש המחלקה לאמנויות המסך, אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל
גברת אריאלה רג'ואן – מ"מ ראש מינהל תרבות, חברה ופנאי
מר אייל בנבנישתי – מנהל המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים