LogoForMeizam

כללי
כחלק מפעילות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים לתמיכה וקידום יוצרים המתגוררים בירושלים, המיזם מפעיל את חממת "הסצנה" לפיתוח פרויקטים מקצועיים בתחומי: סרטי קולנוע סדרות רשת וטלוויזיה וסרטי אנימציה.
במסגרת פעילות זאת, המיזם, בשיתוף קהילת יוצרי המשחקים הירושלמית, פותח מסלול חדש: "הסצנה- הפקת משחקים".
וזאת כהמשך לפעילות הרשות לפיתוח ירושלים בקידום תחום משחקי המחשב בעיר וכחלק מפעילות המיזם בתחום פיתוח תעשיית "תוכן ממוחשב" בעיר (CGI: עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה computer generated imagery – ) לרבות אנימציה, VR ו- AR המיועדים להקרנה ציבורית ועל פי נהלי המיזם "פיתוח ניו מדיה".
הפעילות תתקיים לאורך כ-6 חודשים ותגיע לשיא באירוע חשיפת הפרויקטים שפותחו כפי שיפורט להלן ב-"מהלך הסצנה- הפקת משחקים"
ההצעות למועמדות יוגשו על פי הנהלים ועל פי המפורט במסמך זה,
ההצעות יתקבלו רק מקהל היוצרים המתגוררים בירושלים מתחומי היצירה הרלבנטיים לרבות: גיים דיזיין, תיכנות, עיצוב, אנימציה, תוכן, תסריטאות, מוזיקה ויזמות.
הצעת מועמדות אינה מותנית בהגשת הצעה לפיתוח פרויקט או משחק, אלא על בסיס כישורים אישיים רלבנטיים לתחום והכל על פי הנהלים המפורטים באתר המיזם.
לפעילות "הסצנה- הפקת משחקים" יתקבלו לחממה כ24 משתתפים מתחומי יצירה מגוונים.

תנאי זכאות להשתתף בתכנית
1.  עמידה בתנאים להלן במצטבר:
א. המציע מתגורר בירושלים, ובמקרה של הגשת מועמדות של צוות זוגי – אחד מהמגישים מתגורר בירושלים ובצוות גדול מ-2 מגישים- לכל הפחות 2/3 מהצוות מתגורר בירושלים.
ב. המציע בוגר או סטודנט בשנים מתקדמות במוסד אקדמי מתחומי היצירה הרלבנטיים, המוכרים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעלי רקע מקצועי מוכח בתחומי היצירה המגוונים, שלפחות יצירה אחת שלו הוצגה במסגרת ציבורית כגון פסטיבל או גיים ג'אם, או ניתנת להורדה בפלטפורמת משחקים מוכרת.

2. מה יש להגיש באופן מקוון:

הגשת הצעות על פי נהלי המיזם ועל פי המפורט במסמך זה תתבצע במילוי טופס מקוון
דגשים:
א. בקורות החיים יפורט הרקע המקצועי בתחום הפעילות של המגיש או המגישים, קישורים לעבודות קודמות ופירוט הפעילות העכשווית של המציע ושותפיו אם קיימים. בנוסף, המציע יפרט מדוע הוא מעוניין בתחום הפקת משחקי מחשב.
ב. במידה והצעת המועמדות הינה של צוות: יש לצרף הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
ג. התחייבות כל מועמד או כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו בסינמטק ירושלים, ויכללו מפגשים מקצועיים כמפורט בהמשך מסמך זה.
ד. התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.
ה. כאמור, אין הכרח, אך במידה ולמציע קיים רעיון לפרויקט לפיתוח בפעילות, יש להגיש את הפרטים הבאים: ז'אנר, סוג הפלטפורמה להפצה, קהל היעד, מנוע המשחק, דרישות ייחודיות, סגנון אומנותי, תוכן המשחק, דוגמאות למשחקים קיימים הדומים לפרויקט המוצע, פירוט קצר של סיפור ומכניקות המשחק ופירוט תומכים ו/או שותפים נוספים.

.

הערכת ההגשות תתבצע על ידי יועצים מקצועיים ומנהל המיזם, הצעות מובילות יזומנו לפגישה אישית ולאחר מכן ישלחו הודעות לכל המגישים באם התקבלו לתוכנית.
• המיזם רשאי להפסיק השתתפות של משתתף או צוות שבמהלך התכנית יחול שינוי בעמידתם בתנאי הזכאות ו/או שללא הסכמה בכתב מהמיזם, הרכב הצוות ישתנה ו/או התוכן שאושר לפיתוח ישתנה.

מהלך הסצנה- הפקת משחקים
א. פעילות הסצנה- הפקת משחקים תתקיים בסינמטק ירושלים, ביום קבוע, אחת לשבוע במהלך כמה שעות, או בכל תצורה אחרת שהמיזם יקבע, ותכלול לווי אישי וימי סדנאות מקצועיות על ידי מיטב היוצרים מתחומי מקצוע מגוונים ותתקיים הכרות ישירה עם דמויות מרכזיות מהתחום.
כמו כן תהיה השתתפות בפעילות של המיזם בתחום ה-"אקוסיסטם הקולנועי בירושלים", לצרכי העשרה מקצועית ויצירת קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.

ב. שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי
 
הגשת המועמדות תתבצע באופן מקוון באתר המיזם
פתיחת האתר להגשות מקוונות ביום ראשון, 10/1/2021
מועד אחרון להגשת ההצעות ביום רביעי, 20/1/2021
מועד ראיונות להגשות מובילות ימים ראשון ושני, 24-25/1/2021

מהלך התכנית אחת לשבוע בימי רביעי בין השעות 15:00 עד 21:00 במשך כל תקופת הפעילות תחילת פברואר, 2021 עד אמצע יוני, 2021.

לכל אורך כל תקופת תכנית "הסצנה- הפקת משחקים" בסינמטק ירושלים, יעמוד לרשות המשתתפים חלל לעבודה ולמפגשים בימים שאינם ימי הפעילות הרשמיים.

לקראת אירוע השיא שיתקיים בסוף התכנית ובו משתתפים יציגו את הפרויקטים בפני אנשי מקצוע ומתעניינים מהתחום תתקיים הכנה מקצועית להצגת הפרויקט באנגלית.
אירוע השיא יכלול:
• Playtesting מסכם בפני כל חונכי החממה, אנשי מקצוע ומתעניינים חיצוניים.
• פגישות "אחד על אחד" של המשתתפים עם המתעניינים.
בכל שאלה או בקשה להבהרה יש לפנות במייל דרך צור קשר באתר המיזם:

* יתכנו שינויים בפרטי מסמך זה ובנהלי המיזם וחובה על המעוניינים להגיש להתעדכן מעת לעת במפורט באתר המיזם.
* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.