מאיר גולן

ניסיון מקצועי

סודות המסדר (צלם: דוד גורפינקל), גריפ
צימאון-עטאש (צלם: אסף סודרי )' גריפ
עבודה ערבית (צלם: בנימין חירם), גריפ

הכשרה מקצועית

חבר אק"ט

תפקיד:
גריפ
אי מייל:
רישיון:
כן