איליה פולונסקי

הכשרה מקצועית

האוניברסיטה העברית בירושלים.

תפקיד:
מפיק
טלפון:
אי מייל:
אתר:
רישיון:
כן