THE "HOP, SKIP & JUMP" INTERNATIONAL ANIMATION DEVELOPMENT IN JERUSALEM

6th edition- 2021

הקפיצה המשולשת- מחזור 6- 2021

מסלול ייחודי של המיזם לפיתוח והפקת תוכן ישראלי מקורי באנימציה, עבור, בשיתוף והכוונה של חברות אנימציה בינלאומיות

"הקפיצה המשולשת", מסלול ייחודי של המיזם לפיתוח והפקת תוכן ישראלי מקורי באנימציה, עבור, בשיתוף והכוונה של חברות אנימציה בינלאומיות. המשתתפים במסלול יזכו בלווי מקצועי הכולל ימי סדנאות מקצועיות של לווי פיתוח אישי על ידי מיטב היוצרים מהארץ ומהעולם ויזכו להיכרות אישית עם מקבלי ההחלטות בגופי אנימציה מובילים בעולם. ייתכן ופרויקטים מצטיינים יבחרו ויקבלו מהמיזם ו/או מהשותפים מחו"ל תקציב השקעת פיתוח ולווי מקצועי בתהליכי ההפקה עד להפצה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

רקע ורציונל

המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים הקים בירושלים תעשיית אנימציה ישראלית בכמה שלבים מקבילים: הקמת אולפנים בעיר, תמיכה בהפקות אנימציה ישראליות והבאת הפקות ענק מחו"ל לביצוע העבודה בארץ. פעילות זאת, היחידה בארץ שמתקיימת בהיקף, מקצועיות ובתמיכה מאסיבית, הוכיחה כי האמון ששמנו ביוצרי האנימציה, התסריטאים, מפיקים ומנהלי אולפנים ישראליים מוצדקת ויותר מכך הוכחנו כי את ההצלחה של היוצרים הישראליים בבתי אנימציה מובילים בחו"ל, בתחום האומנותי, התוכני והטכנולוגי- ניתן לבצע גם בארץ. בימים אלה פועלים בירושלים מספר אולפני אנימציה המפיקים סרטי וסדרות אנימציה ישראליים ובינלאומיים.

כמו כן, המיזם פועל יחד עם יוצרי האנימציה בירושלים ועם גופי הוראה להמשיך בקורסים להכשרת יוצרים חדשים ולהכין בוגרי מוסדות לימוד לעבודה בתעשייה, בשנת הלימודים הנוכחית נפתחה מגמת האנימציה לבגרות הראשונה בארץ בתיכון לאומנויות ע"ש צ'ארלס קלור וכמובן הקמנו את פסטיבל האנימציה הגדול בארץ .AniNation בשנה שעברה פתחנו את "הסצנה"- חממת פיתוח סרטי אנימציה קצרים שהגיעה לשיא עם נציגי פסטיבל אנסי שהגיעו לבחור פרויקטים מצטיינים שישווקו בפסטיבל. לצד פעילות זאת, יחד עם אולפני עריכה ועיצוב פס קול שכבר פועלים בעיר, יצרנו Eco System מקצועי וברמה בינלאומית. לאור זאת, המיזם הקים ב-2016 את : The "Hop, Skip & Jump" – " הקפיצה המשולשת". חממת פיתוח תוכן מסחרי באנימציה תוך יצירת קשרי עבודה הדוקים עם גופי אנימציה מהעולם ויצירת שיתופי פעולה עסקיים, כל זאת למען יצירת תוכן ישראלי מקורי עבור גורמים מחו"ל תוך הבטחת זכויות היוצרים הישראליים ומתוך כוונה שכאשר יגיעו פיתוחים אלה להפקה, חלקם יופקו בירושלים ולא רק כנותני שירותים, אלא כשותפים ביצירה ובזכויות. המיזם מעמיד לחברות אנימציה בינלאומיות אפשרות להפקה משותפת בירושלים של תכני אנימציה, אפשרות זאת הינה למעשה הכוח המדרבן את הגופים הבינלאומיים לייצור את שיתוף הפעולה לפיתוח מלכתחילה.

המיזם פותח את המחזור החמישי של "הקפיצה המשולשת" והשנה יינתן דגש על שילוב מרצ'נדייז בפיתוח.

כללי- דרך הפעולה

תהליך הפיתוח המסחרי של סדרות וסרטי אנימציה עבור גורמים בחו"ל ייעשה במשותף עם גופי תוכן והפקת אנימציה מובילים בעולם ועל פי Brief מקצועי שישלחו. המיזם ואנשי מקצוע ילוו את תהליך הפיתוח מחודש יולי עד נובמבר 2021. לאורך הדרך יתקיימו סדנאות מקצועיות ולווי אישי ויתקיים תהליך תמידי של מיון והערכת הפרויקטים והכל בלווי בסקייפ של האורחים מחו"ל שיגיעו לירושלים בשלב הסופי בנובמבר, במהלך פסטיבל AniNation ,  שבו יתקיימו כיתות אומן ופגישות אישיות עם האורחים מחו"ל.

במהלך יולי-נובמבר יתקבלו החלטות משותפות על ידי המיזם והשותפים מחו"ל לגבי האם ואם כן, באיזה פרויקטים להשקיע תקציב להמשך פיתוח וללווי מקצועי דרך הפקה עד הפצה.

שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי

7 במאי 2021 פרסום קול קורא

ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם החל מ- 9/5/2021

מועד אחרון להגשת ההצעות יום חמישי 10 ביוני 2021 .

סבב חונכויות ראשון במהלך יולי-אוקטובר 2021

סבב חונכויות שני ופרזנטציה במהלך פסטיבל האנימציה בירושלים נובמבר 2021

 

נוהל מסלול לפיתוח פרויקט אנימציה במסלול בינלאומי ייחודי
א. הנחיות כלליות

1. "מסלול פיתוח" כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וכפי שמפורט בנספח למסמך זה.

2. במסלול זה הרשות תשקיע ו/או תשתתף במימון פיתוח סדרה או סרט קולנוע באנימציה על פי דרישות חברות הפקת אנימציה מחו"ל.

3. הרשות תתמוך בפיתוח סדרה או סרט העומדים בתנאי הנוהל, על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים מהארץ ומחו"ל, חברות הפקת אנימציה מחו"ל ומנהל המיזם.

4. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט, במקרים מיוחדים, על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.

5. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים, אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם, ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח סדרת טלוויזיה או סרט קולנוע באנימציה שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.

6. השקעת הרשות מותנית בהחלטות חברות הפקת אנימציה מחו"ל ובקבלת תקציבים ממשלתיים שונים. במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, ולמגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות

1. שלב המיון הראשון- קבלת הצעות להשתתפות במסלול:

א. תיערך בדיקה ראשונית ש"תיק ההגשה" שהוגש באופן מקוון עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן וב-"זכאות ומסלולים" ו – "הנחיות כתיבה ותסריט". ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד עתידי. כל יוצר/תסריטאי/אנימטור רשאי להשתייך לקבוצת הגשה אחת וכל קבוצה רשאית להגיש רק הגשה אחת במועד.

ב. בשלב זה יועברו ההגשות לקריאת היועצים האומנותיים. היועצים ימליצו למנהל המיזם על ההגשות שנבחרו על-ידם כראויות לתמיכה ולהשתתפות במסלול הפיתוח. החלטות היועצים ומנהל המיזם יובאו  לדיון ולאישור הנהלת המיזם ו/או ועדת מענקים .

ג. המגישים שההגשות שלהם נבחרו כראויות לתמיכה והמשך פיתוח, יחתמו על הסכם שותפות פיתוח עם המיזם, בו הם מתחייבים בין היתר להגיש תוצרי פיתוח מלאים כמפורט בהסכם.

ד. למגישים יינתן זמן סביר להגשת התוצרים כמפורט בהסכם, אותם יציגו בסדנה מקצועית. מהלך הסדנה מפורט בנספח לנוהל זה.

2. שלב המיון השני- לאחר השתתפות בסדנה מקצועית ראשונה:

א. לאחר אירוע pitching בסדנה ייבחרו להמשך השתתפות במסלול הפיתוח ההגשות המצטיינות. המגישים שההצעות שלהם הומלצו ע"י היועצים האומנותיים ומנהל המיזם כראויים להמשך השתתפות במסלול עד לשלב הסופי, יתחייבו להמשיך את תהליך הפיתוח, ויגישו תוצרי פיתוח כמפורט בנספח לנוהל זה.

ב. למגישים יינתנו כ-3 חודשים ממתן האישור להמשך פיתוח ועד להצגת התקדמות הפיתוח בפני מקבלי החלטות מהארץ ומחו"ל בסדנה השנייה והסופית.

3. שלב מיון סופי- לאחר השתתפות בסדנה מקצועית שנייה:

א. בסיום הסדנה השנייה יתקיים אירוע pitching סופי ולאחר הצגת הפרויקט והגשת החומרים הנדרשים, היועצים האומנותיים, נציגי חברות הפקת אנימציה מחו"ל ומנהל המיזם יחליטו האם להמליץ להשקיע בפרויקטים תקציב פיתוח, והמשך ליווי מקצועי עד להכנה להפקה .

ב. מובהר כי אין כל התחייבות להשקיע בפרויקטים שעברו את שלב המיון השני, ורק הסכם השקעה חתום בין המגיש לבין המיזם וחברות ההפקה מחו"ל – יחייב.

ג. מובהר כי המיזם יהא רשאי להשקיע בפיתוח של פרוייקטים על פי נהלים אחרים של המיזם, גם אם לא נחתמו ביחס לאותם פרוייקטים הסכמים השקעה עם חברות ההפקה מחו"ל.

ג. התנאים להשקעת המיזם והשותפים מחו"ל

1. התנאים להשקעה ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם ו/או עם חברות הפקת אנימציה מחו"ל והמגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים ו/או במשימות שהוגדרו בהסכם שייחתם, יהיו המיזם ו/או חברות הפקת אנימציה מחו"ל רשאים לדרוש ממקבלי תקציב הפיתוח להחזיר את מלוא ההשקעה שניתנה לפיתוח.

2. השקעתו של המיזם ו/או חברות הפקת אנימציה מחו"ל בפיתוח איננה מחייבת אותם להשקיע בהפקת הסדרה או הסרט.

3. פרויקט שקיבל תמיכת פיתוח מהמיזם ובהמשך, יזכה גם בתמיכת הפקה מהמיזם, סכום השקעת המיזם בפיתוח התסריט יחשב כחלק מתקציב ההשקעה בהפקה.

4. תסריט שפותח במימון המיזם ואשר יופק על-ידי המיזם ובהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בפיתוח התסריט לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הפרויקט.

5. תסריט שפותח בהשקעת המיזם, אך הופק ללא השתתפות המיזם, יקבל המיזם בסוף הסרט או בסוף כל פרק בסדרה כותרת המציינת "התסריט פותח בסיוע ובהשקעת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה – ברשות לפיתוח ירושלים".

6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלול הפיתוח בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.

7. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשקעה במסלול הפיתוח איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשה להתקבל למסלול פיתוח ייחודי לפרויקטים באנימציה

"תיק הגשה" החתום וכל המסמכים המפורטים להלן יוגשו ע"פ נהלי המיזם באופן מקוון באתר המיזם.

** ההגשה באנגלית בלבד **

1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD

2. פסקה קצרה המתארת את עיקרי ומהות הפרויקט עד כ 50 מילים וכוללת את הפרמיס

3. דף הנמקה (עד עמוד) בו מתואר מדוע ההצעה מתאימה לדרישות ה-briefs 

4. מסמך עד שישה עמודים הכולל:

שם הסדרה

עמוד אחד – הקונספט של הסדרה

עמוד אחד – תיאור העולם

עד שני עמודים – תיאור הדמויות הראשיות

עד שני עמודים – סיפור כללי של הסרט או הפרק ראשון

בנוסף רצוי לצרף visuals שעוזרים להמחיש את הייחודיות של הקונספט

5. קורות חיים מקצועיים של המגישים שביניהם לכל הפחות: תסריטאי ויוצר אנימציה. עד עמוד אחד לכל איש צוות

6. הסיפור יכול להיות מבוסס על: ספר ילדים מצליח, צעצוע, אפליקציה/משחק. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שלמגיש זכויות מלאות בזכויות ה-IP ובשימוש ביצירה המקורית

7. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים והתקשרויות הפקה באם קיימים

הצעות שיתקבלו למסלול יקבלו באופן מסודר את דרישות ההגשה העתידיות על פי שלבי המסלול

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.