במסמך הבא מפורטות הנחיות לאופן הכתיבה בהגשה למיזם, הן לגבי כל המסמכים הנלווים (קורות חיים, תקציר וכו') והן לגבי הפורמט של הגשת תסריט (דוגמה לתסריט מופיעה בסוף המסמך). הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת כמפורט ובהתאם למצוין בהנחיות המפורטות של כל מסלול. המיזם רשאי שלא לדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם למתכונת או שהוגשו לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות כפי שפורסם והובא לידיעת הציבור. במידה ובקשה לא נדונה בשל ליקוי במתכונת ההגשה או בשל איחור בהגשה, ניתן יהיה להגישה שוב רק במועד הבא.

הנחיות להגשת "תיק הגשה"
אוגדן כרוך (ספירלה/דבק) המכיל את כל מסמכי ההגשה כמפורט בנהלי ההגשה של כל מסלול. "תיק ההגשה" יכיל ארבעה העתקים מודפסים ועותק נוסף על גבי DVD/CD של כל הצעה.

הנחיות כתיבה כלליות לכל מסמכי ההגשה
ההנחיות הוגדרו לפי הסרגל וההגדרות בתוכנת word.
1. גופן רצוי: אריאל או מרים בעברית ו-Courier new או Times New Roman באנגלית
2. גודל הגופן יהיה 13 לכל הפחות
3. מרווח בין השורות יהיה ½1
4. רוחב הפיסקה יהיה בין 0 עד 15 על הסרגל
5. שוליים עליונים ותחתונים יהיו בין 0 עד 25
6. הטקסט העיקרי יהיה ב-"ישר לימין" ולא "ישר לשני הצדדים"

כתיבת תסריט
התסריט ייכתב בתוכנת כתיבת התסריטים “Dialog” או בתוכנה דומה, או לפי ההנחיות הבאות:
1. גופן רצוי: אריאל או מרים בעברית ו-Courier new או Times New Roman באנגלית
2. גודל הגופן יהיה 13 לכל הפחות
3. מספור הסצינה מחוץ לשוליים
4. הרווח בין השורות יהיה "בודד"
5. רוחב "פיסקת התיאור" בין 0 עד 15
6. בפעם הראשונה בו מופיעה דמות בתסריט שמה של הדמות יודגש. כמו כן יבוא תיאור קצרצר של הדמות (גיל, ואפיון קצר)
7. שם "הדמות המדברת" ייכתב במיקום 6.5 על הסרגל (עם הדגשה)
8. שורות הדיאלוג יופיעו ללא רווח לאחר השורה בה נכתב שם הדמות. רוחב הדיאלוג בין 3 עד 12 על הסרגל (לא ממורכז).
9. במידה ויש "תיאור" המתייחס לדיאלוג הוא יופיע בתוך סוגריים וברוחב '5' עד '10' על הסרגל (לא ממורכז)
10. רצוי לא "לחתוך" דיאלוג או תיאור בסוף העמוד המודפס
11. מספור העמודים יופיע בסוף העמוד "ממורכז"

הנחיות להגשת תסריט
על העמוד הראשון יש לכתוב:
א. "שם התסריט", מספר ותאריך הדראפט
ב. מסלול הגשה ותאריך
ג. שם התסריטאי, שם המפיק וחברת ההפקה (אם יש)
ד. פרטי התקשרות של המגיש (טלפון, פקס ודוא"ל)2. דוגמה לתסריט:

5. פנים. ניידת משטרה – יום
איתי נוהג עופר לצידו

עופר
אז זאת הייתה תאונת אפיה.
איתי
זה מה שמכבי האש אומרים
עופר
ומה אתה אומר?
איתי
שאנשים כאלה לא מתים בתאונות.

6. חוץ. חניה בבית מינה – יום
עמית, יושבת על האספלט וחורטת על עורה בעזרת מברג סימנים לא ברורים. ניידת המשטרה מחנה לידה ומתוכה יוצאים איתי ועופר.
עמית מביטה אליהם באדישות.

עמית
באתם לקחת אותי?

איתי ועופר מופתעים מהנערה המוזרה הזו. עופר מחייך אליה כמו פסיכולוג טוב.

עופר
אימא פה?

עמית מביטה באיתי במבט נוקב תוך שהיא מטה ראשה לכיוון ג'יפ שטח חבוט שמתחתיו מציצות בקושי זוג רגליים בסניקרס. ליד הג'יפ, עומד אלון 8 המגיש בידו האחת כלי עבודה מארגז למי ששוכב מתחת. בידו השנייה הוא מחזיק בובת בראץ.

עמית
אמא!

מינה, במכנס ג'ינס קרוע וגופייה לבנה צמודה ומלוכלכת, מחליקה על סקטבורד מתחת לג'יפ עם כלי העבודה בידה. איתי ועופר מביטים בה בהפתעה.

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.