המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים

מתכבד להזמין את קהל היוצרים
להגיש הצעות במסלול הפקה

לנוהל "תוכן ממוחשב" ישראלי ובינלאומי
באנימציה, גיימינג,
CGI, VR ו-AR

מועד ההגשה יהיה פתוח להגשה מקוונת

החל מיום ראשון ה-1 באוגוסט, 2021
ועד יום שלישי ה-14 בספטמבר, 2021

פרטים מלאים על המסלול, הנהלים, תנאי ואופן ההגשה
מפורסמים באתר המיזם