כללי
כחלק מפעילות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים לתמיכה וקידום יוצרים המתגוררים בירושלים, המיזם מפעיל את חממת "הסצנה" לפיתוח פרויקטים מקצועיים בתחומי: סרטי קולנוע סדרות רשת וטלוויזיה וסרטי אנימציה וגיימינג.
במסגרת פעילות זאת, המיזם, בשיתוף איגוד יוצרי הקולנוע והטלוויזיה- ירושלים, פותח מסלול חדש: "הסצנה- קצרים".
הפעילות תתקיים לאורך כ-6 חודשים ותגיע לשיא בהפצת סרט קולנוע קטן תקציב ו/או סדרת רשת שיאגדו מספר פרויקטים קצרים.
ההצעות למועמדות יוצרים להשתתפות במסלול יוגשו על פי הנהלים ועל פי המפורט במסמך זה. הצעות למועמדות יתקבלו רק מקהל היוצרים המתגוררים בירושלים מתחומי היצירה הרלבנטיים לרבות: תסריט, בימוי, צילום, עריכה, משחק, מוזיקה, עיצוב פס קול והפקה. הצעת מועמדות אינה מותנית בהגשת הצעה לפיתוח פרויקט, אלא על בסיס כישורים אישיים רלבנטיים לתחום והכל על פי הנהלים המפורטים באתר המיזם.
לפעילות "הסצנה- קצרים" יתקבלו כ30 משתתפים מתחומי יצירה מגוונים שכאמור, יפתחו יחדיו כ15 פרויקטים קצרים ומתוכם ייבחרו המתאימים להפקה שיקבלו מענקי הפקה ולווי עד וכולל שלב ההפצה.

תנאי זכאות להשתתף בחממה
1. מי זכאי להגיש מועמדות:
א. המציע מתגורר בירושלים.
ב. המציע בוגר מוסד אקדמי מתחומי היצירה הרלבנטיים, המוכרים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעל רקע מקצועי מוכח בתחומי היצירה המגוונים, שלפחות עבודה אחת שלו הוקרנה במסגרת ציבורית כגון פסטיבל או שודרה במסגרת פומבית מוכרת על ידי גוף או פלטפורמת שידור מוכרים.

2. מה יש להגיש באופן מקוון:
הגשת הצעות על פי נהלי המיזם ועל פי המפורט במסמך זה תתבצע במילוי טופס מקוון באתר המיזם 
דגשים:
א. בקורות החיים יפורט הרקע המקצועי בתחום הפעילות של המגיש, קישורים לעבודות קודמות ופירוט הפעילות העכשווית של המציע.
ב. התחייבות המועמד להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו בסינמטק ירושלים, ויכללו מפגשים מקצועיים כמפורט בהמשך מסמך זה.
ד. התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.
ה. במידה ולמציע קיים רעיון לפרויקט לפיתוח בפעילות (אופציונלי), יש להגיש את הפרטים הבאים: ז'אנר ותיזמון, סינופסיס קצר, סגנון אומנותי, סטטוס הפרויקט בשלב זה ופירוט תומכים ו/או שותפים נוספים.

הערכת הצעת המועמדות תתבצע על ידי יועצים מקצועיים ומנהל המיזם.
מועמדים מובילים יזומנו לפגישה אישית ולאחר מכן ישלחו הודעות לכל המגישים באם התקבלו לפעילות.
לצוות המקצועי שיקול דעת מוחלט באשר לקבלת מועמדים לחממה.
ההשתתפות בפעילות תותנה בחתימת הסכם פיתוח עם הרשות.
• המיזם רשאי להפסיק השתתפות של משתתף או צוות שבמהלך החממה יחול שינוי בעמידתם בתנאי הזכאות ו/או שללא הסכמה בכתב מהמיזם, הרכב הצוות ישתנה ו/או התוכן שאושר לפיתוח ישתנה.

מהלך הסצנה- קצרים
א. פעילות הסצנה- קצרים תתקיים בסינמטק ירושלים, בימים קבועים ובמהלך כמה שעות, או בכל תצורה אחרת שהמיזם יקבע. התהליך יכלול לווי אישי וימי סדנאות מקצועיות על ידי מיטב היוצרים מתחומי מקצוע מגוונים ותתקיים הכרות ישירה עם מקבלי החלטות מרכזיים בתעשייה.
כמו כן תהיה השתתפות בפעילות של המיזם בתחום ה-"אקוסיסטם הקולנועי בירושלים", לצרכי העשרה מקצועית ויצירת קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.

ב. שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי

יום פתוח למתעניינים והנחיות לקראת הגשה יום רביעי 16/9/2020 בשעה 17:00 בסינמטק ירושלים.
הגשת המועמדות תתבצע באופן מקוון באתר המיזם
פתיחת האתר להגשות מקוונות יום שני, 14/9/2020
מועד אחרון להגשת ההצעות יום חמישי, 1/10/2020
מועד פרזנטציות להגשות מובילות ימים רביעי וחמישי 14-15/10/2020

מהלך החממה בימים קבועים במשך כל תקופת הפיתוח מאמצע אוקטובר 2020 עד סוף דצמבר 2020.
לקראת שלב קבלת ההחלטה על בחירת הפרויקטים המובילים להפקה, תתקיים הכנה מקצועית להצגת הפרויקט בפני קהל מקצועי.
לאחר החלטה על הפרויקטים שיופקו, ייקבע לו"ז לכל פרויקט מינואר עד אפריל 2021.
לכל אורך כל תקופת פעילות "הסצנה- קצרים" בסינמטק ירושלים, יעמוד לרשות המשתתפים חלל לעבודה, לישיבות, לליהוק ולחזרות על פי תיאום מראש.

בכל שאלה או בקשה להבהרה יש לפנות דרך צור קשר באתר המיזם.

נהלים רלבנטיים
פיתוח סרטי קולנוע
פיתוח סדרות רשת
פיתוח ניו מדיה
הפקת סרט קולנוע קטן תקציב
הפקת סדרת רשת
זכאות הגשה והגדרות למונחים

* יתכנו שינויים בפרטי מסמך זה ובנהלי המיזם וחובה על המעוניינים להגיש להתעדכן מעת לעת במפורט באתר המיזם.
* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.