כללי

כחלק מפעילות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים לפיתוח והפקת סרטי קולנוע, ומתוך מטרת המיזם לתמוך ולקדם יוצרים המתגוררים בירושלים ולהעניק להם יתרון יחסי לקראת הגשת הצעות, המיזם פותח חממת פיתוח סרטי קולנוע, "הסצנה- "קצרים בדרך לפיצ'ר"", בשיתוף פורום יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בירושלים, שתעניק לווי מקצועי, העשרה מקצועית והכנה מיטבית לקראת הגשה אפשרית למסלולי ההפקה בקרנות הקולנוע בישראל

המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים מזמין יוצרים המתגוררים בירושלים להגיש הצעות לפיתוח סרטים עלילתיים קצרים בעלי פוטנציאל להפוך לסרטים עלילתיים באורך מלא, אשר  עונים על הדרישות הבאות:

1.תסריט קצר של עד 10 עמודים, בעל פוטנציאל להפוך לסרט עלילתי באורך מלא.
2. ההגשה לחממת "הסצנה" פתוחה רק ליוצרים המתגוררים בירושלים.
3. הפרויקט מיועד להקרנה בבתי קולנוע ו/או פלטפורמות שידור הבאות: גופי שידור בטלוויזיה, רשת האינטרנט, מכשירי סלולר, מסכים דיגיטליים.
4. עלילת הסיפור נובעת מתוך התרחשות בעלת אופי עכשווי, צעיר וייחודי לירושלים.
5.הגיבורים הינם ירושלמים יצירתיים שעדיין לא זכו לייצוג הולם על המסך.
6. ירושלים כמקום, במובן העמוק של המילה וכדמות נוספת בסיפור וזוכה לנראות משמעותית

לאחר תהליך מיון והערכה, פרויקטים מתאימים לפיתוח יזכו ללווי מקצועי של כ-6 חודשים במסגרת חממת הפיתוח "הסצנה" שיכללו לווי תסריט, בימוי, צילום, ליהוק, פס קול, הפקה וכדומה.

 1. יתקבלו לחממה כ-8 הצעות, על פי הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם .
 2. הפעילות תתקיים לאורך כ-6 חודשים כפי שמפורט בהמשך המסמך ב-"מהלך החממה".
 3. בסוף תהליך החממה, המיזם ישקול השקעה בפיתוח נוסף בדרך לפיצ'ר (proof of concept) של כ- 4 פרויקטים מוכנים ובאיכות גבוהה.
 4. אין במסמך זה התחייבות מצד המיזם כי פרויקטים שיומלצו בתום החממה להגשה כ"חבילות הפקה" או ל"הפקת סרט קטן תקציב" יקבלו את השקעת המיזם בהפקתם. החלטת השקעה תינתן ביחס לשאר הפרויקטים שיוגשו במועד הרלוונטי במסלולים אלה וסיכום הערכתם ע"י היועצים האמנותיים ומנהל המיזם.

תנאי זכאות להשתתף בחממת "הסצנה- קצרים בדרך לפיצ'ר"

 1. על המציע לעמוד בכל התנאים באחד מהמסלולים הבאים:
  מסלול "פיתוח תסריט קולנוע" או "הפקת סרט קולנוע קטן תקציב".
 1. בנוסף, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
  א. ההגשה כוללת צוות של תסריטאי, במאי ומפיק (להלן: "הצוות").
  ב. התסריטאי והבמאי חייבים להתגורר בירושלים
  ג. במועד ההגשה, המפיק אינו נוטל חלק ביותר משתי הגשות לחממה.
  ד. כל אחד מחברי הצוות הינו בוגר מוסד אקדמי לקולנוע או אומנויות הבמה/המסך, המוכרים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או יוצרים חברי איגודי המפיקים ו/או הבמאים ו/או התסריטאים ו/או חברי איגוד מקצועות האנימציה, ו/או בעלי רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע והטלוויזיה שלפחות פרויקט אחד שלהם הוקרן או שודר במסגרת פסטיבל קולנוע ו/או שודר במסגרת פומבית מוכרת על ידי גוף שידור מוכר.
 1. המיזם רשאי להפסיק השתתפות של צוות או משתתף שבמהלך החממה יחול שינוי בעמידתם בתנאי הזכאות ו/או שללא הסכמה בכתב מהמיזם, ישנו את הרכב הצוות ו/או ישנו את התוכן שאושר לפיתוח.
 2. יתכנו שינויים בפרטי מסמך זה ובנהלי המיזם וחובה על המעוניינים להגיש להתעדכן מעת לעת במפורט באתר המיזם.

מהלך החממה

א. החממה תתקיים בסינמטק ירושלים או בכל תצורה אחרת שהמיזם יקבע, ותכלול לווי אישי וימי סדנאות מקצועיות על ידי מיטב היוצרים מהארץ, בתחומי תסריטאות, בימוי והפקה, הכרות ישירה עם מקבלי ההחלטות בקרנות קולנוע ובפלטפורמות השידור, תוך הבנה מעמיקה של תחומי העניין שלהם ואופן ההתנהלות מולם.

ב. שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי:

שלב ראשון- הגשות והערכה: דצמבר 2022-ינואר 2023

 • פרסום קול קורא ביום חמישי 1/12/22
 • 2021 מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון 25/12/22
 • ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם

שלב שני- פיתוח פברואר – אפריל 2023

שלושה חודשי פעילות בסינמטק ירושלים בהם:

 • אחת לשבועיים סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה בנושאי: הפקה, תסריטאות, בימוי, ארט, אפקטים, מנהלי קרנות, pitching, מימון.• אחת לשבועיים חונכות לצוות באחד מהתחומים: תסריט, בימוי או הפקה.
 • אירועי ה-"אקו סיסטם הקולנועי בירושלים"- על מנת ליצור קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.
 • פגישות "אחד על אחד" של המשתתפים עם אנשי מקצוע חיצוניים
 • Pitching מסכם בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.

לאחר אירוע הסיום, תינתן החלטת המיזם באם להשקיע בפיתוח ב-4 פרויקטים לכל היותר , וזאת בהתאם לאיכותם וככל שעמדו בתהליך הליווי בצורה רצינית ומלאה.

שלב שלישי – proof of consept—מאי- יולי 2023:

הפקת הסרטים הקצרים והכנתם לקראת אפשרות להקרנה בפסטיבל הקולנוע ירושלים 2023

לכל אורך כל תקופת החממה, יעמוד לרשות המשתתפים חלל עבודה. בסינמטק ירושלים.

הגשת הצעות

ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם

 1. הגשת הצעות, תוכנן והרכב צוות המגישים על פי המפורט במסמך זה על פי המפורט בכל אחד מהנהלים הרלוונטיים: מסלול "פיתוח תסריט קולנוע" או "הפקת סרט קולנוע קטן תקציב".".
 2. בנוסף לכל הנדרש להגשה כמפורט בכל אחד מהמסלולים, יש להגיש גם את הפרטים הבאים:
 • הצהרת כוונות (האני מאמין של היוצר: למה את.ה מספר.ת את הסיפור הזה? ולמה חשוב לספר אותו?)
 • קישור לפרויקט קודם של היוצר/ים.
 • הוכחת מגורים בירושלים- הסכם שכירות בתוקף או ספח תעודת זהות, המעידים על מגורים בירושלים.
 • הסכם חתום ע"י כל הצוות שיכלול: הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם; התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו בסינמטק ירושלים ויכללו מפגשים מקצועיים בני כמה שעות כמפורט במסמך זה; התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.
 • פרמיס (2-3 משפטים)
 • תסריט מלא של עד 10 עמודים
 • דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
 • קורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
 • במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורי
 • מסמך כוונות של היוצר: כיצד יהפוך התסריט הקצר לתסריט עלילתי באורך מלא (הרחבת דמויות ועלילה).- באתר ההגשות יש לצרף מסמך זה ב"קובץ נוסף"

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.