סלעית אחי מרים

ניסיון מקצועי

המקוללים מיני סדרה בבימוי חגי לוי. תפקיד: רחל ימפולר (פרק 4 – אביבה אורי)
אורחים לרגע, (בימוי: מאיה קניג), תפקיד נשי ראשי

הכשרה מקצועית

בוגרת הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב, ירושלים 1990, משחק מול מצלמה – רותי דייכס

תפקיד:
שחקנית
טלפון:
רישיון:
כן