ליאור זוהר

ניסיון מקצועי

דוקטור / ארץ פוק מאת אריאל ברונז, בבימוי מרינה בלטוב – תיאטרון צוותא
רוזנצוויג / הלוויה חורפית מאת חנוך לוין, בבימוי שמעון מימרן – במסגרת ניסן נתיב
רוברט / בולרו מאת פאבל קוהוט, בבימוי מישה לוריה – במסגרת ניסן נתיב

הכשרה מקצועית

לימודי משחק בסטודיו לניסן נתיב תל אביב, לימודים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

חבר בשח"ם – ארגון השחקנים בישראל
סוכנות – זוהר יעקובסון

תפקיד:
שחקן
טלפון:
אי מייל:
רישיון:
כן