לאה מלר

ניסיון מקצועי

ניסיון בעריכה ובהפקה במסגרת לימודים ב"מעלה"

הכשרה מקצועית

בי"ס "מעלה

תפקיד:
הפקה, עריכה
אי מייל:
רישיון:
כן