הילה נס

הכשרה מקצועית

סטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים, במסלול התלת שנתי
קורס שנתי "טכניקה" משחק מול מצלמה

תפקיד:
שחקנית
טלפון:
אי מייל: