אנה זימין

ניסיון מקצועי

שחקנית תיאטרון מיקרו

שונאים. סיפור אהבה, על פי בשביס זינגר, תפקיד ראשי – מאשה בלוך

                         נדרים, על פי "יוסף ואחיו" של תומס מאן, תפקיד ראשי – אשת פוטיפר

                           כימים אחדים, על פי מאיר שלו, תפקיד ראשי- נעמי

הכשרה מקצועית

סטודיו למשחק של אירינה גורליק, ירושלים

תפקיד:
שחקנית
טלפון:
אי מייל:
רישיון:
כן