אירית משה

ניסיון מקצועי

אדים, סרט גמר סטודנטים סמינר הקיבוצים, ישתתף בפסטיבל קולנוע דרום.
שקט, תרגיל בימוי אוניברסיטת ת"א
סרט סטודנטים מקום של מכללת עמק הירדן, הסרט השתתף בפסטיבל "שובר מסך".

הכשרה מקצועית

בית ספר "טכניקה" – משחק מול מצלמה

תפקיד:
שחקנית
אי מייל:
רישיון:
כן