המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים
מכריז על פתיחת מועד הגשה להשתתפות
בחממת הסצנה TAKE 2
מחזור שני של חממות לפיתוח תוכן מרעיון עד למסך:
פיתוח סרטי קולנוע וסרטי אנימציה קצרים

ומזמין את קהל היוצרים
להגיש הצעות במועד ההגשה

החל מיום ראשון ה-15 בספטמבר, 2019 ועד יום חמישי ה-19 בספטמבר 2019

היוצרים יזכו ללווי אישי של מספר חודשים בכל תחומי היצירה לרבות צורה ותוכן, בימוי והפקה.
יתקיימו כיתות אומן, ומפגש ישיר עם בכירי התעשייה והקרנות מהארץ ומהעולם.
בסוף התהליך יתקיים דיון תמיכה בהפקת פרויקטים מצטיינים.

ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם

וע"פ נהלי המסלול

פיתוח סרטי קולנוע

פיתוח סרטי אנימציה קצרים